Kainan University ประเทศไต้หวัน มอบทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี

Kainan University ประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน และการจัดการ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 ปีเต็ม ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมดเท่านั้นครับ

 

สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน
- บริหารธุรกิจ
- การเงิน
- การจัดการ
- การบัญชี

 

Kainan University

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
 - สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น
 - เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 - มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครกันได้แบบไปรษณีย์เท่านั้นนะครับ โดยจะมีกำหนดการในการปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply