University of Victoria ประเทศแคนาดา มอบทุนสำหรับเยี่ยมชม Centre for Studies in Religion and Society ของมหาวิทยาลัย

University of Victoria ประเทศแคนาดา เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษา เพื่อเข้าร่วมศูนย์วิจัยกับ Centre for Studies in Religion and Society ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษานี้ครับ

 

โดยทุนการศึกษานี้จะมีเข้ามาทุกปี 4 – 6 ทุนครับ ครอบคลุมระยะเวลา 3 – 12 เดือน โดยจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ของทางสถาบันมากมาย

 

vic1

 

สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุนเยี่ยมชม
- Ethics
- Health
- Law
- Environment
- Technology
- Government and Public policy
- Human conflict
- Art
- Literature
- The media and currents and debates in philosophy
- The natural sciences

 

vic2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่จำกัดสัญชาติ
 - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี

 

ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครจากผลการเรียนของผู้สมัครเองครับ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารในการสมัครไปที่ csrs@uvic.ca หรือทางไปรษณีย์ก็ได้ครับ

 

vic3

 

กำหนดการณ์ในการปิดรับสมัครจะอยู่ใน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สำหรับภารเรียนแรกและ วันที่ 31 มกราคม 2558 สำหรับภาคเรียนที่สองครับ

 

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ และวิธีการสมัครอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมแและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply