The El-Hibri Foundation สหรัฐอเมริกา มอบทุนการทำวิจัยหรือประกาศนียบัตร

The El-Hibri Foundation สหรัฐอเมริกา มอบทุนการทำวิจัยหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาทางด้าน Peace Education และ Conflict Transformation ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนจ้า โดยจะมีมุลค่า 5,000 เหรียญครับ

 

สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน
- Peace Education
- Conflict Transformation

EHF

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้
 - สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด
 - มีผลการเรียนดี
 - มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.50
 - มีความต้องการทางการเงินทุนสนับสนุน

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครกันได้แบบออนไลน์ที่ ทำการสมัคร ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษากันได้อย่างละเอียดที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply