Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

Nagoya University จากประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 20 ทุน เพื่อเรียนต่อปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ครับ

 

ncu1

 

โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินเดือน เดือนละ 150,000 เยน หรือประมาณ 45,000 บาท นอกจากนี้ยังมีทุนระยะสั้นเวลา 6 เดือน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยครับ

 

สาขาวิชาที่รองรับทุน
- การพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development)
- การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (Education and Human Development)
- เกษตรชีวภาพ (Bioagricultural Sciences)
- แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ   (Medicine, including Health Sciences)

 

ncu2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - มีความรู้และทักษะในด้านภาษาอังกฤษ
 - มีความรู้และทักษะในด้านภาษาญี่ปุ่น
 - จบการปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ได้รับการตอบรับเข้าเรียน ก่อนการกำเนินการขอทุน

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- ข้อเสนองานวิจัย
- ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
- Cover Letter
- ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS
- ผลทดสอบทางภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)

 

ncu3

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply