IPNI มอบทุนการศึกษาปริญญาโทและเอก เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนก็ได้

International Plant Nutrition Institute ประกาศให้สมัครเพื่อชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศใดก็ได้ มูลค่าทุนละ 2,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 65,000 บาทครับ

 

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ Plant Nutrition and Management of Crop Nutrients 

 

ipni1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่จำกัดสัญชาติ
 - สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
 - ผู้สมัครที่ต้องการเรียนในระดับปริญญาโท ต้องไม่เคยเรียนในระดับนี้มาก่อน
 - ผู้สมัครที่ต้องการทุนในระดับปริญญาเอก ต้องมีระยะเวลาในการศึกษาที่เหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป

 

ipni2

 

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้
 - สำเนาใบ Transcript
 - จดหมายแนะนำ 3 ฉบับ
 - ข้อเสนองานวิจัย
 - ดหมายแสดงเจตจำนงและเป้าหมายในอนาคต

 

ipni3

 

สามารถส่งเอกสารทั้งหมดแบบออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อ ในช่วงเดือนกันยายนครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply