ทุน UWC สำหรับนักเรียนมัธยม สนับสนุนค่าเล่าเรียนและอื่นๆ ตามแต่ประเภททุน เรียนต่อต่างประเทศ ปี 2567

โอกาสสำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษามาถึงแล้ว! ใครอยากชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ ห้ามพลาดค่ะ! เพราะงานนี้มีปลายทางให้เลือกหลากหลาย แถมยังสนับสนุนแบบจัดเต็มอีกด้วย

คณะกรรมการองค์การสหสากลแห่งประเทศไทย (UWC National Committee Thailand) ประกาศรับสมัครทุนนักเรียนไทย United World College ประจำปี 2567 โดยมีตัวเลือกถึง 11 ประเทศและมูลค่าทุนสูงสุด 100%

 

 

แบ่งเป็นทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

🎓 หน่วยที่ 1 : Li Po Chun United World College of Hong Kong เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

🟠 ทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

*เนื่องด้วยนโยบายที่โรงเรียนกำหนด ผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ Dare to Dream เท่านั้นที่จะได้รับพิจารณาเพื่อรับทุนหน่วยนี้

 

🎓 หน่วยที่ 2 : UWC Atlantic ประเทศสหราชอาณาจักร

🟠 เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 76,500 ปอนด์ (GBP) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 3,200 ปอนด์ (GBP) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

🎓 หน่วยที่ 3 : UWC Changshu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

🟠 เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 372,800 หยวน (CNY) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 16,070 หยวน (CNY) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

🎓 หน่วยที่ 4 : UWC Costa Rica ประเทศคอสตาริกา

🟠 เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 54,210 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 6,270 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

🎓 หน่วยที่ 5 : UWC East Africa ประเทศแทนซาเนีย

🟠 เป็นทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็ม 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

 

🎓 หน่วยที่ 6 : UWC ISAK Japan ประเทศญี่ปุ่น

🟠 เป็นทุนการศึกษาสูงสุดเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

*เนื่องด้วยนโยบายที่โรงเรียนกำหนด ผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ Dare to Dream เท่านั้นที่จะได้รับพิจารณาเพื่อรับทุนหน่วยนี้

 

🎓 หน่วยที่ 7 : UWC Red Cross Nordic ประเทศนอร์เวย์

🟠 เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 831,000 โครน (NOK) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 56,300 โครน (NOK) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี)

 

🎓 หน่วยที่ 8 : UWC Robert Bosch College ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี

🟠 เป็นทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 8,925 ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

🎓 หน่วยที่ 9 : UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

🟠 เป็นทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 309,100 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

🎓 หน่วยที่ 10 : UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

🟠 เป็นทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 309,100 บาท รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

🎓 หน่วยที่ 11 : UWC-USA ประเทศสหรัฐอเมริกา

🟠 เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 25,750 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 8,468 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี )

 

🎓 หน่วยที่ 12 : Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa ประเทศสวาซิแลนด์

🟠 เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 25,000 ยูโร รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 4,125 ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

⭐️ คุณสมบัติ:

• มีสัญชาติไทย

• มีสัญชาติอื่นๆ ที่ถือสถานะผู้ลี้ภัย (refugee) หรือ บุคคลไร้สัญชาติที่กำลังพำนักอยู่ในประเทศไทย โดยจะต้องมีหลักฐานสนับสนุนการขอเอกสารเดินทางกรณีได้รับคัดเลือก (พิจารณาตามกรณี)

• เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ)

• ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร

• ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2549 – 1 กันยายน 2551 เท่านั้น

• เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

📌 วิธีสมัคร : สมัครได้ทางช่องทางออนไลน์

📌 หมดเขต: 12 มกราคม 2567

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม 

หากมีคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือการส่งใบสมัครสามารถส่ง inbox มาถามได้ที่เพจ UWC Thailand National Committee หรืออีเมล์มาที่ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...