ทุนผู้นำ Obama Foundation สนับสนุนเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาตรี โท และเอกที่ USA ปี 2024

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น รวมทั้งชื่นชอบการแก้ไขปัญหาต่างๆ นี่คือโอกาสรับทุนที่จะเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของคุณในสหรัฐอเมริกา

โครงการ Obama Foundation Scholars เป็นทุนจาก Columbia University ที่เฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่ของโลกในการผลักดันทักษะและความสามารถ โดยทุนนี้จะให้การสนับสนุนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอกปี 2024/25

ทั้งนี้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าครองชีพ ที่พัก ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ และค่าเดินทาง

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Columbia University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – โท – เอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้

• ค่าครองชีพรายเดือน

• ที่พักซึ่งสามารถเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวก

• ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมทั้งหมด

• ประกันสุขภาพและทันตกรรมตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

• ค่าเดินทางไปกลับจากประเทศบ้านเกิด หรือค่าเดินทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของทุน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสถาบัน

– ผู้ที่สมัครเข้าเรียนที่สถาบันเป็นครั้งแรกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์หรือโครงการในสาขาที่สนใจสมัครเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อการปูทางสู่อาชีพในอนาคต

– มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

• TOEFL – Internet-Based Exam: 100

• TOEFL – Paper-Based Exam: 600

• International English Language Testing System (IELTS) Academic: 7

• Pearson Test of English Academic: 68

• Duolingo English Test: 120 (75 on the exam taken prior to July 2019)

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 ธันวาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Obama Foundation Scholars Program 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...