ทุน Monash University ระดับปริญญาโท – เอกที่ออสเตรเลีย ปี 2024 สนับสนุนหลักสูตรวิจัยหลายประเภททุน

สายวิจัยห้ามพลาด! ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยดังในออสเตรเลีย ให้คุณเรียนต่อในปี 2024

Monash University จัดตั้งทุนสำหรับหลักสูตรวิจัยในระดับปริญญาโทและเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในปี 2024

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งนี้มูลค่าจะขึ้นอยู่กับประเภททุนที่สมัคร

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Monash University

– สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

– ระดับการศึกษา : ปริญญาโท – เอก

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภททุน ดังนี้

 ทุน Research Training Program Scholarship : โครงการฝึกอบรมการวิจัย (RTP) สนับสนุนมูลค่า 33,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 764,250 บาท)

• ทุน Maxwell King PhD Scholarship : ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนมูลค่า 40,480 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 937,500 บาท)

• ทุน Monash Graduate Scholarship : ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนมูลค่า 33,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 764,250 บาท)

• ทุน Raydon Graduate Research Scholarship : ทุนช่วยเหลือนักศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนมูลค่า 21,300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 493,300 บาท)

• ทุน Monash Graduate Impact 2030 Scholarship : ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีงานวิจัยสอดคล้องกับความท้าทายระดับโลก สนับสนุนมูลค่า 39,820 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 922,200 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสถาบัน

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และมีเกรดเฉลี่ยในระดับสูงจากการศึกษาก่อนหน้า

– มีทักษะและสามารถพิสูจน์ได้ทั้งในเชิงฝึกอบรม การวิจัย และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2024

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Monash University Research Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...