ทุนเล่าเรียนหลวงและอื่นๆ สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย เรียนต่อปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ ปี 2567

อีกหนึ่งทุนใหญ่ประจำปีที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในประเทศ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาคนไหนอยากเรียนต่อต่างประเทศ ห้ามพลาดค่ะ

ทุนรัฐบาลไทยภายใต้การดูแลและกำกับของสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์เรียนต่อต่างประเทศในหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี 2567

ทั้งนี้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนตามเงื่อนไขของทุนที่เลือกสมัครซึ่งจะครอบคลุมในส่วนค่าตั๋วโดยสาร ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ เป็นต้น

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : รัฐบาลไทย

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนในส่วนของค่าตั๋วโดยสาร ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ เป็นต้น

– จำนวนทุน : 31 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

– อายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

– GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50

– มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในแต่ละประเภททุน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

25 ตุลาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทุนนักเรียนรัฐบาลไทย 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...