ทุนรัฐบาลไทยเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ปี 2567 สูงสุด 80 ทุน

ใครอยากเรียนต่อต่างประเทศพร้อมได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ เรามีข้อมูลทุนที่น่าสนใจจากรัฐบาลไทยมาฝากกันค่ะ

ทุนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้ประกาศรับสมัครและจัดการแข่งขันสอบทั่วประเทศ สำหรับ “ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ ประจำปี 2567 ”

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุข้าราชการและต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

 

 

ทุนนี้จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

• ทุนตามความต้องการของ สรก./หน่วยงานของรัฐ : 44 ทุน

• ทุนตามความต้องการของ สรก./หน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) : 1 ทุน

• ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 30 ทุน

• ทุนไปศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน : 5 ทุน

 

คุณสมบัติ:

• กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนปริญญาโท / ปริญญาโท – เอก) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนปริญญาเอก)

• อายุไม่เกิน 35 ปี (สำหรับทุนปริญญาโท / ปริญญาโท – เอก) หรือไม่เกิน 40 ปี (ทุนปริญญาเอก)

• GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 หรือ 3.50 แล้วแต่ประเภททุน

• คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศของแต่ละทุน

 

หมดเขตรับสมัคร :

7 ธันวาคม 2566

 

สำหรับใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...