ทุน ASEAN $10,000 Early Acceptance เรียนต่อปริญญาตรี – สูงกว่าปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย ปี 2024

ทุนของนักศึกษาแถบอาเซียนที่ต้องการเรียนต่อในออสเตรเลียมาถึงแล้ว! ใครรอโอกาสนี้อยู่ห้ามพลาด!

Macquarie University รับสมัครทุน ASEAN $10,000 Early Acceptance Scholarship สำหรับนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย ปี 2024

การสนับสนุนจะมีมูลค่า AUD $10,000 ต่อปี (ประมาณ 233,100 บาท) ครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตรที่ลงทะเบียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Macquarie University

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า AUD $10,000 ต่อปี (ประมาณ 233,100 บาท) ครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตรที่ลงทะเบียน

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศอาเซียน

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน (ไม่รวมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร MBA)

– ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ในหลักสูตรแบบเต็มเวลาที่สถาบันแล้ว

– ชำระค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นภายในเวลาที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

เปิดรับตลอดทั้งปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ASEAN $10,000 Early Acceptance Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...