ทุน Chalmers University of Technology สนับสนุนค่าเล่าเรียนนาน 2 ปี เรียนต่อปริญญาโทที่สวีเดน ปี 2024

มีทุนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วค่า บอกเลยว่าสายนักล่าทุนที่อยากเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ควรพลาด คราวนี้เป็นทีของ #ทีมสวีเดน ค่ะ

Chalmers University of Technology จัดตั้งทุน Adlerbert Study สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโท ปี 2024/25

การสนับสนุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด จำนวน 5 ทุนสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่สุด

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Chalmers University of Technology

– สาขาที่กำหนด : สาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้

• Architecture & Civil Engineering

• Biotechnology & Chemical Engineering

• Computer Science and Engineering & Electrical Engineering

• Engineering for Sustainable Development

• Engineering Physics, Mathematics

• Industrial Engineering and Management

• Mechanical, Automation, Naval and Industrial Design Engineering

• Technology and Learning

• ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

– ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

– ระยะเวลาให้ทุน : 2 ปี

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100%

– จำนวนทุน : 5 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เป็นพลเมืองของประเทศกำลังพัฒนา

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– เป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทในปีแรก

– มีผลการเรียนหรือผลงานทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม

– กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีสุดท้ายที่ต้องการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท ต้องมีการรับรองจากมหาวิทยาลัยปัจจุบัน

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

เปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคม – มกราคมของทุกปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Adlerbert Study Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...