ทุน AAUW สำหรับสตรีเรียนต่อปริญญาโท – เอก และหลังปริญญาเอก ที่ USA ปี 2024 มูลค่าสูงสุด 1.7 ล้านบาท

สาวๆ คนไหนที่กำลังมองหาทุนเพื่อเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บอกเลยว่าทุนนี้น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ

AAUW International Fellowships เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาหญิงให้สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ ร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนตามเงื่อนไขของหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะมีมูลค่าที่แตกต่างกันไป สูงสุด 50,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : the American Association of University Women

– สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

– ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรหลังปริญญาเอก

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แตกต่างกันไปตามหลักสูตรดังนี้

• Master’s/Professional Fellowship: $20,000 (ประมาณ 710,800 บาท)

• Doctorate Fellowship: $25,000 (ประมาณ 888,600 บาท)

• Postdoctoral Fellowship: $50,000 (ประมาณ 1.7 ล้านบาท)

– จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือวีซ่าชั่วคราว กรณีอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– สำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กำหนดของหลักสูตรที่เลือก (ได้ทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ) โดยวุฒินั้นจะต้องเทียบเท่ากับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา

– มีความมุ่งมั่น และแน่วแน่ตามแผนการเรียนที่วางไว้

– มีความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษา

– มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ โดยต้องส่งคะแนนยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

• TOEFL iBT (Internet-Based Test) : 79

• TOEFL Essentials: 8.5

• Revised TOEFL Paper-Delivered Test: 60

• IELTS: 6.5

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกต้องระบุชื่อสถาบันในใบสมัครทุนด้วย

– ผู้สมัครหลักสูตรหลังปริญญาเอกต้องแสดงหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาเอก พร้อมระบุสถาบันที่ต้องการร่วมวิจัย

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

AAUW International Fellowships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...