สรุปแบบรวบรัด : รู้จัก SSVF ระบบพิจารณาวีซ่าสำหรับเรียนต่อออสเตรเลีย

การจะยื่นวีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียนั้นต้องผ่านการพิจารณาด้วยระบบ SSVF หรือ Simplified Student Visa Framework ซึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าเราจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

 

 

โดย SSVF จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

– Streamlined : ไม่ต้องมีเอกสารการเงินหรือผลคะแนนภาษาอังกฤษก็ได้

– Regular : ต้องแนบเอกสารการเงินหรือผลคะแนนภาษาอังกฤษในการขอวีซ่าด้วย

ซึ่งการจะพิจารณาว่าประเทศไหนจะได้รับการยื่น SSVF แบบไหน หลักๆ แล้วจะพิจารณาอยู่ 2 อย่างคือความเสี่ยงของประเทศต้นทาง (ถิ่นกำเนิดของผู้ยื่น) และความเสี่ยงของสถาบันที่เลือกสมัคร

 

 

ระดับความเสี่ยงของเงื่อนไขทั้ง 2 อย่างนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ไล่จากความเสี่ยงน้อยไปความเสี่ยงมาก โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

ความเสี่ยงของประเทศต้นทาง

– อัตราการผ่านของวีซ่า หรือการถูกยกเลิกวีซ่า

– จำนวนการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่ข้อมูลเท็จ

– จำนวนนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของวีซ่า (ทำงานเกินชั่วโมง, ชั่วโมงเรียนไม่ถึงตามที่กำหนดไว้, โดดวีซ่า ฯลฯ)

 

ความเสี่ยงของสถาบัน

– ต้องเป็นสถาบันที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักสูตรรับรองชาวต่างชาติ

– พิจารณาจากสถิติวีซ่าว่ามีนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านมาแล้วกี่คน

– นักเรียนที่สมัครมามีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหรือไม่

** ตามที่เข้าใจ บางสถาบันอาจมีการเปิดให้ลงทะเบียนเรียน แต่ไม่ได้เคร่งกับชั่วโมงเรียนที่นักเรียนต้องเข้าร่วมตามที่กฎหมายกำหนด สถาบันเหล่านี้ก็จะถูกจัดให้อยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนไปทางสูง **

 

 

ล่าสุดจากข้อมูลที่ประกาศในวันที่ 30 มีนาคม 2023 ประเทศไทยยังคงอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับ 2 ซึ่งไม่ต้องยื่นเอกสารการเงินหรือผลคะแนนภาษาอังกฤษตอนขอวีซ่าค่ะ

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจมีการขอให้ยื่นเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมภายหลังเพื่อตรวจสอบ ดังนั้นถ้าเพื่อให้แน่ใจเตรียมไว้จะดีกว่า

** ระดับความเสี่ยงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผลการผ่านวีซ่า เป็นแต่เพียงหนึ่งในปัจจัยที่จะถูกพิจารณาเท่านั้นนะคะ **

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...