ทุนฝึกงาน OIST ณ ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนเต็มจำนวน ปี 2023

OIST Internship เป็นโครงการฝึกงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก Okinawa Institute of Science and Technology หนึ่งในสถาบันเทคโนโลยีที่ได้ัรับการยอมรับในวงกว้างจากประเทศญี่ปุ่น

OIST นั้นเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครจากทั่วโลกโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง (เพศ อายุ ภูมิหลัง ฯลฯ)

ผู้สมัครที่สนใจร่วมฝึกงานในครั้งนี้และได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวน โดยการฝึกงานจะมีระยะเวลาประมาณ 10 – 12 สัปดาห์

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Okinawa Institute of Science and Technology

สาขาที่กำหนด :

▪️ ฟิสิกส์

▪️ เคมี

▪️ ชีววิทยา

▪️ ประสาทวิทยาศาสตร์

▪️ คณิตศาสตร์

▪️ วิทยาการคำนวณ

▪️ สิ่งแวดล้อม

▪️ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางทะเล

▪️ วิทยาศาสตร์

▪️ วิศวกรรมศาสตร์

▪️ การแพทย์

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

▪️ เบี้ยเลี้ยงฝึกงาน 2,400 เยนต่อวัน (ประมาณ 620 บาท) **เฉพาะวันทำงานเท่านั้น**

▪️ บัตรโดยสาร OIST Shuttle Bus Pass

▪️ ตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไปฝึกงาน

▪️ ที่พักระหว่างฝึกงาน

▪️ ความช่วยเหลือและทุนสนับสนุนด้านวีซ่า

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับใบสมัครจากนักเรียนทุกประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ

– เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่สถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น หรือต่างประเทศ

– ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในช่วง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษา หรือเป็นผู้จบการศึกษาในปีที่ผ่านมาก่อนเปิดรับสมัคร

– เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

– ต้องได้รับการอนุมัติการฝึกงานจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

– ผู้สมัครต้องมีภูมิหลังทางวิชาการตามที่ทาง OIST ต้องการ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 เมษายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

OIST Internship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...