ทุน GIST สนับสนุนเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโท – เอก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2023

Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) ก่อตั้งโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ในปี 1993 เป็นต้นแบบสถาบันวิจัยที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์และคณาจารย์ระดับแนวหน้าของเกาหลีใต้ที่นำระบบการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ขณะนี้ทางสถาบันกำลังเปิดรับสมัครทุนสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และบุคคลากรช่างเทคนิคที่มีทักษะและคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพื่อรับทุนเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2023

ทุนนี้มีขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า ทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนานาชาติ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวนเพื่อเรียนต่อในหลักสูตรที่ลงทะเบียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Gwangju Institute of Science and Technology

สาขาที่กำหนด : ไม่ระุบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้

* ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน (3,415,000 วอนต่อภาคการศึกษา หรือประมาณ 91,200 บาท)

* ค่าสนับสนุนนักศึกษา 140,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 3,700 บาท) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร MS

* ค่าสนับสนุนนักศึกษา 295,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 7,800 บาท) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร Ph.D. (นักศึกษาต่างชาติทุกคนที่สำเร็จอย่างน้อย 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาก่อนหน้า)

* ค่าอาหาร เกือบ 100,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 2,600 บาท) (นักศึกษาต่างชาติทุกคนที่สำเร็จอย่างน้อย 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาที่แล้ว)

* ทุนผู้ช่วยวิจัย 5,461,249 วอนต่อปีสำหรับหลักสูตร MS และ 12,513,688 วอนต่อปี สำหรับหลักสูตร Ph.D. (ประมาณ 145,900 – 334,300 บาท) กรณีเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัย

* ประกันสุขภาพแห่งชาติ 60% และการตรวจสุขภาพประจำปี (นักเรียนต่างชาติทั้งหมด)

* เงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของตั๋วเครื่องบินจากประเทศบ้านเกิดมายังเกาหลีใต้ในครั้งแรก (เฉพาะขามา)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ถือสัญชาติเกาหลีใต้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด ตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– มีเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาและแสดงผลการเรียนตามที่กำหนด

– ผู้สมัครจะต้องแนบจดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ

มีทักษะคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL score (80 for IBT, 550 for PBT)

– 6.5 for IELTS

– 750 for TOEIC

– 285 for New TEPS

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

14 เมษายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

GIST Scholarship in South Korea 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...