ทุนรัฐบาลจีน สนับสนุนเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโท – เอก ปี 2023

Harbin Institute of Technology (HIT) เป็นหนึ่งในหกมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ก่อตั้งในปี 1920 ปัจจุบันเน้นการเรียนการสอนที่มีวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการวิจัยเป็นแกนหลักเพื่อพัฒนาหลักสูตรไปสู่ระดับโลก

ในครั้งนี้ ทางสถาบันได้จัดตั้งทุนรัฐบาลจีนสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเป็นทุนเต็มจำนวนที่สนับสนุนครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน หอพัก และเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Harbin Institute of Technology (HIT)

สาขาที่กำหนด : ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้

* ค่าเทอม

* สนับสนุนหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัย

* ค่าตอบแทนรายเดือน แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

– ระดับปริญญาโท : 3,000 หยวน (ประมาณ 14,600 บาท)

– ระดับปริญญาเอก : 3,500 หยวน (ประมาณ 17,000 บาท)

* ค่าประกันสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ 800 หยวนต่อปี (ประมาณ 3,900 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สาธารณรัฐประชาชนจีน

– มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

– หลักสูตรปริญญาโท : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 35 ปี

– หลักสูตรปริญญาเอก : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และอายุไม่เกิน 40 ปี

– มีทักษะคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4

– มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการสมัครเรียนที่สถาบันระบุไว้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

18 กุมภาพันธ์ 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Chinese Government Scholarship Program 2023-24

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...