รวม “การสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ” สำหรับชาวต่างชาติ มีคะแนนไว้อุ่นใจ อัปเงินเดือน+ใช้ยื่นขอทุนได้หลากหลาย

สำหรับสายภาษา เราต่างรู้กันดีว่านี่คืออีกหนึ่งกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกที่กว้างกว่า ทั้งสำหรับการเรียนต่อและการทำงานในต่างแดน ✈️✈️✈️

ในการเรียนภาษาอังกฤษ มีการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่หลากหลาย ซึ่งคะแนนเหล่านั้นสามารถนำไปยื่นเพื่อขอทุน สมัครงาน หรือแม้แต่สมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงได้ 🎓🧡

 

 

การเรียนภาษาที่สามเองก็เช่นกัน ในบรรดาภาษายอดนิยมในประเทศไทย เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี หรือแม้แต่ภาษาเยอรมัน และภาษาอื่นๆ ก็มีการทดสอบเพื่อนำผลคะแนนไปยื่นในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป

วันนี้เราจึงมีข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนนี้มาแนะนำกันค่ะ 🙂

 

 

🇯🇵 การสอบภาษาญี่ปุ่น :

การสอบวัดระดับ JLPT เป็นการทดสอบวัดระดับการใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ ในหนึ่งปีจะเปิดสอบทั้งหมด 2 ครั้ง

โดยจะทดสอบทั้งทักษะการฟัง การอ่าน ไวยกรณ์ และคำศัพท์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับโดยไล่จะระดับ 5 ไปหาระดับ 1
ซึ่งผลสอบนี้สามารถนำไปใช้ในการสมัครงานได้ เพราะคนที่อยากเป็นล่ามญี่ปุ่นควรต้องได้อย่างน้อยระดับ N2 และผลสอบนี้ก็ยังนำไปใช้สมัครทุน และยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้

🔸 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ :

✦ ระดับ N1 , N2 N3 ชุดละ 800 บาท

✦ ระดับ N4 , 5 ชุดละ 600 บาท

 

🇨🇳 การสอบภาษาจีน :

การสอบวัดระดับ HSK เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง เพื่อวัดความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ซแบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยไล่จากระดับ 1 ไปถึง 6 นอกจากนี้ก็ยังมีการวัดระดับแบบ HSKK หรือการสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน การทดสอบจะแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น กลาง สูง ซึ่งในการสอบจะสอบด้วยวิธีอัดเสียง และ BCT การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ

🔸 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ :

✦ ระดับ 1 : 560 บาท

✦ ระดับ 2 : 760 บาท

✦ ระดับ 3 : 960 บาท

✦ ระดับ 4 : 1,260 บาท

✦ ระดับ 5 : 1,660 บาท

✦ ระดับ 6 : 2,060 บาท

 

🇰🇷 การสอบภาษาเกาหลี :

การสอบวัดระดับ TOPIK เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีของคนต่างชาติ แบ่งการทดสอบออกเป็น 6 ระดับเรียงจาก 1 – 6

ทั้งนี้จะมีข้อสอบเพียงแค่สองชุดคือ Topik I และ Topik II ซึ่ง Topik I จะเป็นการสอบเลเวล 1 – 2 และ Topik II จะเป็นการทดสอบในเลเวล 3 – 6 นั่นเองค่ะ

🔸 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ :

✦ TOPIK I : 900 บาท

✦ TOPIK II : 1,000 บาท

 

🇫🇷 การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส :

การสอบวัดระดับ DELF และ DALF เป็นข้อสอบที่จัดโดยสภายุโรปหากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรที่มีผลตลอดชีวิต

แบ่งออกได้เป็น 6 ระดับได้แก่ A1 และ A2 เป็นระดับเริ่มต้น B1 และ B2 เป็นระดับกลาง C1 และ C2 เป็นระดับสูง

โดยการสอบ DELF ใช้ทดสอบทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับ A1, A2, B1 และ B2 ในขณะที่การสอบ DALF ใช้ทดสอบทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับสูง C1 และ C2

ตามปกติแล้ว ผลคะแนนที่ได้รับการยอมรับสำหรับการยื่นใช้งานจะอยู่ที่อย่างน้อยระดับ B2 หรือไม่ก็ C1

🔸 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ :

✦ DELF Scolaire A1 & A2 : 850 บาท

✦ DELF Scolaire B1 : 950 บาท

✦ DELF TP/Junior/Prim A1.1 & A1 : 2,200 บาท

✦ DELF TP/Junior/Prim A2 : 2,400 บาท

✦ DELF TP/Junior B1 : 3,000 บาท

✦ DELF TP/Junior B2 : 3,200 บาท

✦ DALF C1 : 4,700 บาท

✦ DALF C2 : 4,800 บาท

 

🇪🇸 การสอบวัดระดับภาษาสเปน :

การสอบวัดระดับ DELE จัดขึ้นปีละ 2 ครั้งช่วงเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน

แบ่งออก 7 ระดับตั้งแต่ A1 -2 / B1 (สำหรับผู้เริ่มเรียน และการเรียนในโรงเรียน) – B2 /C1 – 2

โดยจะทดสอบตั้งแต่ทักษะพื้นฐานในขั้นเบสิค และจะเพิ่มการวิเคราะห์ เจาะลึก และการทำความเข้าใจด้านวัฒนธรรมสเปนเข้ามาด้วยในระดับที่สูงขึ้น

🔸 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ :

✦ แตกต่างกันไปตามศูนย์สอบแต่ละแห่ง

 

🇩🇪 การสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน :

GOETHE-ZERTIFIKAT คือ การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาเยอรมัน ซึ่งมีทั้งหมด 6 ระดับ

โดยแต่ละระดับของการสอบก็จะมีความยากง่ายและเหมาะกับกลุ่มวัยที่แตกต่างกันออกไป

การทดสอบมีทั้งทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด มีเกณฑ์คะแนนที่แตกต่างตามแต่ช่วงวัย ซึ่งตามปกติแล้วคะแนน Goethe-Zertifikats A1 ถึง C2 จะไม่หมดอายุ

แต่อย่างไรก็ตามสถาบันและนายจ้างหลายแห่งมักจะรับคะแนนที่มีอายุไม่เกินสองปี

🔸 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ :

✦ เริ่มต้นที่ 1,200 – 14,500 บาท

 

🇷🇺 การสอบวัดระดับภาษารัสเซีย :

การสอบ TRKI หรือ TORFL ย่อมาจาก Test for Russian as a Foreign Language เป็นการสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางภาษารัสเซีย คล้ายๆ กับ TOEFL หรือ IELTS ที่ใช้วัดระดับในภาษาอังกฤษ

แบ่งออกเป็น 6 ระดับด้วยกัน นั่นคือ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 และใน 4 ระดับแรกอย่าง B1, B2, C1 และ C2 เท่านั้นที่จะถือว่าได้ใบรับรองเป็น First Certification Level

แบบทดวัดระดับภาษารัสเซียนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่วางแผนจะเข้าเรียนหลักสูตรภาษารัสเซียที่มหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย ทั้งนี้ แต่ละมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้สมัครที่แตกต่างกัน

🔸 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ :

✦ ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท

 

ทั้งนี้ การทดสอบของแต่ละภาษาจะมีระยะเวลาและกำหนดการที่แตกต่างกันไป โดยส่วนมากจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง และผลคะแนนที่ได้รับการยอมรับมักจะมีอายุประมาณ 2 ปี

ใครกำลังวางแผนเรียนต่อ หรืออยากสมัครงานในกลุ่มประเทศเหล่านี้ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบคะแนนไหนเหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหาย รับรองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ 😃

 

ที่มา:

campus.campus-star.com

chulatutor.com

wegointer.com

educatepark.com

– jeducation

blcubangkok

owlcampus

afthailande

goethe

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...