ทุน University of Melbourne สนับสนุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาโท – เอก ที่ออสเตรเลีย ปี 2023

University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของออสเตรเลียที่สร้างสรรค์การเรียนที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่ก้าวไปเป็นผู้นำได้อย่างมากมาย

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติและดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากทั่วโลก ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน University of Melbourne Scholarship ประจำปี 2023

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่จะเสนอให้กับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าครองชีพ และทุนสนับสนุนอื่นๆ

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : University of Melbourne

– สาขาที่กำหนด : ดูสาขาที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

– ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

– ระยะเวลาให้ทุน : ปริญญาโท 2 ปี / ปริญญาเอก 3.5 ปี

– รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้

* ค่าธรรมเนียมชดเชยเต็มจำนวนสูงสุดสองปีสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามระดับการวิจัย หรือสูงสุดสี่ปีสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

* ค่าครองชีพ 31,200 AUD ต่อปี (ประมาณ 750,000 บาท)

* เงินช่วยเหลือการย้ายถิ่นฐาน 2,000 AUD (ประมาณ 47,900 บาท) สำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากรัฐหรือดินแดนอื่นที่ไม่ใช่ Victoria

* เงินช่วยเหลือการย้ายถิ่นฐาน 3,000 AUD (ประมาณ 71,900 บาท) สำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากต่างประเทศ

* Overseas Student Health Cover (OSHC) Single Membership สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาในออสเตรเลีย

– จำนวนทุน : ประมาณ 600 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนในหลักสูตรตามเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าศึกษาของสถาบัน

– มีทักษะภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของสถาบัน

– ต้องสมัครในหลักสูตรการวิจัย

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (การปิดรับสมัครจะอ้างอิงตามการรับสมัครของหลักสูตรที่เลือก)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Melbourne Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...