ทุนเต็มจำนวนสนับสนุนโดยรัฐบาลไอร์แลนด์ เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ปี 2023

ในแต่ละปี รัฐบาลไอร์แลนด์จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อ ณ ประเทศไอร์แลนด์ ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือแม้แต่หลักสูตรการวิจัย รวมแล้วกว่า 5,000 ทุน

นอกจากนี้สาขาที่เปิดรับยังมีหลากหลายตั้งแต่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) รวมถึงศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (AHSS) อีกทั้งทุนนี้ยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสำหรับทุกคน

ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าตอบแทนรายปี เงินสบทบ และค่าใช้จ่ายในการวิจัยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Ireland Government

สาขาที่กำหนด :

✦ Science

✦ Mathematics

✦ Engineering

✦ Social Science

✦ Technology

✦ Arts

✦ Humanities

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรวิจัย

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้

✦ ค่าตอบแทนรายปี มูลค่า 18,500 ยูโร (ประมาณ 676,300 บาท)

✦ เงินสมทบค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าธรรมเนียมนอกสหภาพยุโรป สูงสุด 5,750 ยูโรต่อปี (ประมาณ 210,200 บาท)

✦ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยโดยตรง 3,250 ยูโรต่อปี (ประมาณ 118,800 บาท)

ระยะเวลาให้ทุน :

✦ Bachelor Degree : 4 years

✦ Similarly, For Structured Research Master’s Degree : 2 Years

✦ Research Master’s Degree : 1 Year

✦ Traditional Doctoral Degree : 3 Years

✦ Structured Doctoral Degree : 4 Years

 

คุณสมบัติ:

– ต้องไม่เป็นพลเมืองจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

– มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

– มีประวัติการร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

– สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อในไอร์แลนด์ และเหตุผลที่ GOI-IES มีส่วนสำคัญสำหรับเป้าหมายระยะยาวของผู้สมัครอย่างไร

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

ระยะเวลารับสมัคร:

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Ireland Government Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...