ทุน Economic Hardships เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา มูลค่า 615,600 บาท

North American University เป็นหนึ่งในสถาบันเอกชนที่มีอายุน้อยที่สุด เต็มไปด้วยชีวิตชีวาที่สุด และให้การสนับสนุนรอบด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล

สำหรับนักศึกษาที่เผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจและต้องการการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์เพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐอเมริกา North American University ขอเสนอโอกาสด้านทุนการศึกษา Economic Hardships ประจำปี 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข โดยทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินอย่างมากก่อน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนมูลค่า 17,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 615,600 บาท) สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนและอื่นๆ ในการศึกษา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : North American University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 17,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 615,600 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องสมัครทุนนี้ใหม่ในทุกๆ ปีเพื่อให้รับการพิจารณารับทุน

– ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL: 79 IBT

– TOEFL PBT: 550

– TOEFL CBT: 213

– IELTS: 6.5

– Duolingo: 100

– Pearson Test of English (PTE) Academic: 53

– Cambridge English Advanced (CAE): Overall score of 58 or Overall grade of C or above.

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

North American University Economic Hardships Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...