ทุน International Meito Chiyoda Dormitories เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น มูลค่าสูงสุด 10,800 บาท

NUCB Undergraduate School เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นสากลและการเรียนรู้ที่แฝงไปด้วยนวัตกรรมควบคู่กับจริยธรรม

ขณะนี้ NUCB Undergraduate School มีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษา International Meito Chiyoda Dormitories ให้ักับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในประเทศญี่ปุ่น สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี โดยมูลค่าของทุนจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนของผู้สมัคร สูงสุด 40,000 เยน (ประมาณ 10,800 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : NUCB Undergraduate School

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนโดยแบ่งตามผลการเรียนของผู้สมัครดังนี้

* Type 1 – 40,000 JPY (ประมาณ 10,800 บาท)

* Type 2 – 35,000 JPY (ประมาณ 9,500 บาท)

* Type 3 – 30,000 JPY (ประมาณ 8,000 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

ต้องมีคะแนนภาษาดังต่อไปนี้

– TOEFL iBT: 61

– IELTS: 5.5

– TOEIC: 700

– PTE 50

– Eiken: Grade pre-1

– SAT evidence-based reading and writing 540

– IB English / (SL/HL): 4 and higher

– AP English Language?Literature: 4 or higher

– ACT English: 21 and above

– Duolingo: 90 or higher

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครสำหรับปี 2022 – 2023)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

International Meito Chiyoda Dormitories Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...