ทุน Flinders University เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย มูลค่า 551,700 บาท สูงสุด 14 ทุน

Flinders University ก่อตั้งในปี 1966 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่เปิดสอนในระดับต่างๆ กว่า 160 หลักสูตร ติดอันดับ Top 300 ของสถาบันชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับของ Times Higher Education 2022

เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้เดินทางมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ Flinders University ได้จัดตั้งโครงการ Destination Australia Scholarships ประจำปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาในประเทศออสเตรเลียให้สามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง โดยจะแบ่งออกเป็นทุนสำหรับนักศึกษาในประเทศ 12 ทุน และทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2 ทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Flinders University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 15,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 551,700 บาท) ต่อปีตลอดระยะเวลาของหลักสูตรที่ลงทะเบียน (สูงสุด 3 ปี)

จำนวนทุน : 14 ทุน (ทุนสำหรับนักศึกษาในประเทศ 12 ทุน และสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2 ทุน)

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องลงทะเบียนแบบเต็มเวลา

– ผู้สมัครจะต้องมีวีซ่านักเรียนตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

5 สิงหาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Destination Australia Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...