ทุน 100 Arts and Science International Admission เรียนต่อปริญญาตรีที่แคนาดา มูลค่า 887,000 บาท สูงสุด 100 ทุน

Queen’s University เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 175 ปีของแคนาดา มีเป้าหมายในการส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่ความหลากหลายและโอกาสในการเติบโตในอนาคต พร้อมรับความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพ

ด้วยเหตุนี้ Queen’s University จึงมีความยินดีที่จะเชิญชวนนักศึกษาผู้มีผลงานโดดเด่นมาร่วมสมัครทุนสนับสนุน Arts and Science International Admission Awards สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 100 ทุน โดย 75 คนในนั้นจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 15,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 532,200 บาท) และอีก 25 คนจะได้รับทุนมูลค่า 25,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 887,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Queen’s University

สาขาที่กำหนด : คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 15,000 – 25,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 532,200 – 887,000 บาท)

จำนวนทุน : 100 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องเป็นผู้สมัครเรียนในปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL IBT : 88

– TOEFL PBT : 580

– CAEL : 70

– PTE : 60

– Duolingo : 110

– Cambridge English : 175

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

การรับสมัครของ Queen’s University จะเริ่มในเดือนตุลาคมของทุกปี (อย่างไรก็ตามนักศึกษาควรรีบสมัครให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะหากหลักสูตรที่สนใจมีกำหนดเวลาเฉพาะ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

100 Arts and Science International Admission Awards 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...