ทุนรัฐบาลจีน สนับสนุนค่าเล่าเรียน ที่พัก และค่าครองชีพ เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ปี 2022

Yunnan Normal University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสำคัญของมณฑลยูนนาน ที่นอกเหนือไปจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางความรู้หลากสาขา ที่เร่งพัฒนาความก้าวหน้าของการศึกษาเพื่ออนาคต

Chinese Government Scholarships เกิดจากการระดมทุนของ Yunnan Normal University เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน ปี 2022

ทุนนี้กำลังมองหานักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอกที่ Yunnan Normal University ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนในส่วนของ ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน และที่พัก

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Yunnan Normal University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โท และเอก

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้

✦ ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

✦ ค่าที่พักอาศัย

✦ ค่าครองชีพรายเดือน

– ปริญญาตรี : 2,500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 12,800 บาท)

– ปริญญาโท : 3,000 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 15,400 บาท)

– ปริญญาเอก : 3,500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 18,000 บาท)

✦ ประกันสุขภาพ

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ไม่เป็นพลเมืองชาวจีน และมีสุขภาพที่แข็งแรง

– ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีควรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายด้วยคะแนน HSK (ระดับสี่) 180 คะแนนขึ้นไปและอายุไม่เกิน 25 ปี

– ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาโทควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนน HSK (ระดับห้า) 180 คะแนนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาเอกควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยคะแนน HSK (ระดับห้า) 180 คะแนนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มีนาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Chinese Government Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...