ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน/บางส่วน Wageningen University เรียนต่อป.โท ที่เนเธอร์แลนด์ ปี 2022

Wageningen University & Research เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติราว 12,000 คน จากกว่า 100 ประเทศที่เดินทางมาศึกษาต่อที่นี่

ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันจึงได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ด้วยทุนการศึกษา International Fellowships สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในเนเธอร์แลนด์

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่ไม่ใช่ EEA โดยให้การสนับสนุนทางการเงินผ่านการยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเลือก

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Wageningen University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเลือก

 

คุณสมบัติ:

– ต้องเป็นนักศึกษาจากประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์)

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนดซึ่งเปิดสอนในสถาบัน

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรที่เริ่มเรียนในช่วงเดือนกันยายน ปี 2022 – กุมภาพันธ์ 2023

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Wageningen University International Fellowships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...