ทุน Endowment สนับสนุนค่าเล่าเรียน เรียนต่อปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่แคนาดา ปี 2022

University of the Fraser Valley เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของแคนาดาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน

ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในแคนาดา สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023 ภายใต้ชื่อว่า International Students Endowment Scholarships

ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียนตามเงื่อนไขของสถาบัน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of the Fraser Valley

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนดซึ่งเปิดสอนในสถาบัน

– ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

– มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

10 พฤษภาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Endowment Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...