ทุน CU Group เรียนต่อปริญญาตรีที่สหราชอาณาจักร มูลค่า 228,000 บาท

Coventry University London เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐซึ่งอยู่ในกลุ่ม Coventry University Group มีพันธกิจที่จะยกระดับการศึกษาให้พัฒนาในระดับสากลและเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงได้อย่างไร้ขีดจำกัด

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ สหราชอาณาจักร ทางสถาบันจึงได้เสนอทุนการศึกษา CU Group Undergraduate Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 228,000 บาท) เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Coventry University London

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 228,000 บาท) เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนดซึ่งเปิดสอนในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องได้รับข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตของ CU ที่ CU London

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

เปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

CU Group Undergraduate International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...