Global Undergraduate Exchange เรียนต่อ USA ลุ้นรับทุนเต็มจำนวน + โอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม !!

อีกหนึ่งโอกาสดีที่ไม่ควรพลาดเปิดให้คุณได้สมัครแล้ววันนี้!!

โครงการแลกเปลี่ยน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) กำลังเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจศึกษาต่อที่สหรัฐฯ โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพิ่มพูนทักษะความรู้ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักศึกษาในระดับโลก​

 

 

Global Undergraduate Exchange Program คืออะไร?

โครงการนี้มีขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้นำซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นใหม่จากหลากหลายสาขา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาเต็มที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

Global UGRAD เป็นโครงการของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่ดีกว่า เพื่อการพัฒนาศักยภาพและกลายเป็นผู้นำแห่งโลกอนาคต

ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะได้รับการเรียนรู้ในเชิงลึกทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตน

 

 

คุณสมบัติ:

– สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป

– ต้องศึกษาอยู่ในประเทศไทย

– ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา ระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาแรก

– ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะต้องกลับไปเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าหลังสำเร็จหลักสูตร Global UGRAD

– ผู้สมัครควรแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำผ่านงานวิชาการ การมีส่วนร่วมของชุมชน และกิจกรรมนอกหลักสูตร

– มีคะแนน TOEFL ขั้นต่ำที่ 48iBT

– ต้องเดินทางกลับประเทศไทยหลังจบกิจกรรม

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

6 มกราคม 2022

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...