เจาะ 17 หัวข้อ “สิ่งแวดล้อม” ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ พิชิตคะแนน IELTS ในฝัน !!

การจะพิชิตคะแสนสอบทุกสนามความทุ่มเทและการฝึกฝนถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

“สิ่งแวดล้อม” ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานในหลากหลายแง่มุม และมักจะถูกนำมาใช้เป็นคำถามเพื่อวัดทัศนคติ ไม่เว้นแม้แต่ในการสอบ IELTS อยู่บ่อยครั้ง

เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ง่ายขึ้น มาลองฝึกเขียนหัวข้อเหล่านี้จากคำถามทั้ง 17 ข้อที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณกันดีกว่าค่ะ :D

 

 

#1 “กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลเสียต่อพืชและสัตว์ทั่วโลก บางคนคิดว่าสิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่บางคนเชื่อว่าการกระทำบางอย่างสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ อภิปรายทั้งสองประเด็น และแสดงความคิดเห็นของคุณ”

 

#2 “มักกล่าวกันว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินมากเกินไปในโครงการเพื่อปกป้องสัตว์ป่าในขณะที่มีปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญกว่า คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย?”

 

#3 “บางคนคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกคือการเพิ่มต้นทุนเชื้อเพลิง คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพียงใด?”

 

#4 “บางคนคิดว่าวันงดใช้รถยนต์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ คนอื่นๆ คิดว่ามีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ จงอภิปรายทั้งสองประเด็นและแสดงความคิดเห็นของคุณ”

 

#5 “บางคนมองว่าภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุดในขณะนี้ แต่บางคนเชื่อว่าการตัดไม้ทำลายป่ามีผลกระทบร้ายแรงต่อโลกของเรา จงอภิปรายทั้งสองประเด็นและแสดงความคิดเห็นของคุณ”

 

#6 “รัฐบาลควรลดจำนวนเงินที่ใช้ไปกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและนำเงินมาเพิ่มทุนให้กับปัญหาเร่งด่วนและอันตรายมากขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน คุณเห็นด้วยเพียงใด?”

 

#7 “ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและศูนย์กลางเมืองที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ หลายประเทศจึงสูญเสียจุดชมความงามตามธรรมชาติไป การปกป้องสถานที่ที่มีความงามตามธรรมชาติมีประโยชน์อะไรบ้าง? และจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?”

 

#8 “แม้ว่าหลายคนจะให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะ แต่พื้นที่นี้ก็สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ดีกว่า เช่น พื้นที่ที่อยู่อาศัยสำหรับประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือเพื่อพัฒนาธุรกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจ คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพียงใดในหัวข้อนี้?”

 

#9 “การตัดไม้ทำลายป่า การพัฒนาเมือง และการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ทำให้สัตว์หลายชนิดกำลังใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากพวกมันสูญเสียที่อยู่อาศัย และบางชนิดก็ถูกคุกคามจนถึงขั้นสูญพันธุ์ คุณคิดว่าการปกป้องสัตว์เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่? และสามารถใช้มาตรการใดเพื่อจัดการกับปัญหานี้?”

 

#10 “ภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร? และปัญหานี้มีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง?”

 

#11 “ทั้งรัฐบาลและเอกชนต่างทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อปกป้องสัตว์และที่อยู่อาศัยของพวกมัน อย่างไรก็ตามเงินก้อนนี้สามารถใช้จัดการกับปัญหาพื้นฐานในสังคมได้ดีขึ้น เช่น ความยากจนและการดูแลสุขภาพได้ คุณเห็นด้วยเพียงใด?”

 

#12 “ผลจากการพัฒนาย่านใจกลางเมืองบางแห่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมในเมืองเหล่านั้นแย่ลง ทั้งรัฐบาลและเอกชนจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?”

 

#13 “บางคนคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาระดับโลกดังนั้นจึงควรได้รับการจัดการโดยรัฐบาล ในขณะที่บางคนเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้จากบุคคลเท่านั้น อภิปรายทั้งสองประเด็นและแสดงความคิดเห็นของคุณ”

 

#14 “ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกเป็นความรับผิดชอบของประเทศที่ร่ำรวยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนกว่า คุณเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้หรือไม่?”

 

#15 “หลายคนเชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกควรได้รับการจัดการในระดับสากลมากกว่าในประเทศ คุณมีความคิดเห็นอย่างไร?”

 

#16 “สัตว์หลายชนิดถูกล่าจนใกล้สูญพันธุ์เพื่อตอบสนองความต้องการและความโลภของมนุษย์ ทั้งเพื่อการตกแต่งและเหตุผลอื่นๆ เช่น เป็นยาแผนโบราณ จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?”

 

#17 “การจำกัดการเดินทางทางอากาศเป็นวิธีเดียวในการป้องกันมลพิษทางอากาศ คุณเห็นด้วยหรือไม่?”

 

ลองเขียน ลองตีความ และทำความเข้าใจ ฝึกฝนไว้ไม่มีเสียหาย รับรองได้ว่าทักษะของคุณจะต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนค่ะ :)

 

ที่มา:  ieltsliz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...