ทุน Nihon University Centennial สนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับ ป.ตรี – บัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2021

Nihon University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้คนทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์และวิชาการโดยรวบรวมองค์ความรู้เชิงลึกที่หลากหลายจากทั่วโลก

เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความฝันในการเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศรับสมัคร Nihon University Centennial Scholarships 2021

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการการสนับสนุนโดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนและคุณลักษณะอังยอดเยี่ยม ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนเป็นเวลา 1 ปี

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Nihon University

สาขาที่กำหนด : วิทยาลัยกฎหมาย

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ค่าเล่าเรียนครึ่งปีสำหรับปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้ไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักเรียนต่างชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือนักเรียนที่ส่งโดยรัฐบาลต่างประเทศ

– ต้องมีผลคะแนนทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N1

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Nihon University Centennial Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...