ทุน University of Evansville เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา มูลค่ากว่า 830,000 บาท

University of Evansville (UE) ก่อตั้งในปี 1854 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในรัฐอินเดียนา มีสาขาวิชาต่างๆ มากกว่า 80 สาขา ทำให้ในแต่ละปีมีนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศสมัครเรียนที่นี่อย่างมากมาย

ทุน international awards เป็นทุนการศึกษาที่มีให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนตามเงื่อนไขของสถาบัน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Evansville

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : เงินสนับสนุนมูลค่า 25,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 830,000 บาท) สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

– มีผลการเรียนยอดเยี่ยม หรือมีความสามารถอื่นๆ

– ต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันแล้ว

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL IBT (minimum of 61)

– IELTS (minimum of 5.5)

– Duolingo (minimum of 90)

– GTEC (minimum of 1080)

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Evansville international awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...