ทุน NUCB Housing สนับสนุนค่าที่พัก สูงสุด 4 ปี เรียนต่อปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น ปี 2021

NUCB Undergraduate School เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีภารกิจที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้แบบสากลและสร้างความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น ทาง NUCB Undergraduate School จึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2021 – 2022

ทุนนี้จะสนับสนุนค่าที่พักในการเรียนต่อสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ โดยมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด 4 ปี

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : NUCB Undergraduate School

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนค่าครองชีพ 10,000 – 40,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ 3,000 – 12,000 บาท) สูงสุด 4 ปีสำหรับค่าที่พักในญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติ:

– ผู้สมัครจากต่างประเทศทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบัน

– ต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL IBT : 61

– IELTS : 5.5

– TOEIC : 700

– PTE : 50

– Eiken Grade pre-1

– IB English / (SL/HL) : 4 and higher

– Duolingo : 90 or higher

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

17 กันยายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

NUCB Housing Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...