ทุน PSB Academy ASEAN สนับสนุนค่าเล่าเรียน เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ ปี 2021 – 2022

PSB Academy เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชนที่แยกมาจาก National Productivity Board ถือเป็นสถาบันระดับสูงที่เต็มไปด้วยศักยภาพและมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้ก้าวไปสู่ระดับโลก

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ทางสถาบันจึงได้เสนอทุน ASEAN Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการลงทะเบียนในหักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2021 – 2022

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : PSB Academy

สาขาที่กำหนด : ไม่กำหนด

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน หรือค่าเล่าเรียนบางส่วนสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข

 

คุณสมบัติ:

– มาจากประเทศในสมาชิกอาเซียน

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบัน

– มีผลงานการทำงานในระดับสังคม หรือชุมชน

– มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL หรืออื่นๆ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 กันยายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

PSB Academy ASEAN Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...