ทุน Nayakama 100 สนับสนุนค่าเล่าเรียน เรียนต่อปริญญาโท – เอก ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2021

International University of Japan เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานระดับโลกเพื่อผลิตผู้นำแห่งโลกอนาคต

Nayakama 100 international awards เป็นทุนที่ช่วยสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ปีการศึกษา 2021 – 2022

โดยผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับมอบทุนในลักษณะทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : International University of Japan

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และทุนบางส่วนสำหรับการลงทะเบียนที่ IUJ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ IUJ

– ต้องมีผลคะแนน TOEFL IBT test

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

13 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Nayakama 100 international awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...