MOFA TAIWAN Fellowship 2022 ทุนวิจัย 3 – 12 เดือน รับเบี้ยเลี้ยงสูงสูด 67,000 บาท

MOFA Taiwan Fellowship ก่อตั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศ (MOFA), R.O.C. เพื่อมอบการสนับสนุนให้กับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากต่างชาติที่สนใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน (เช่น New Southbound Policy) ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ จีนแผ่นดินใหญ่ เอเชียแปซิฟิก Sinology และประเด็นระดับโลก

ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้ร่วมดำเนินการวิจัยขั้นสูงในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในไต้หวัน โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงประจำตำแหน่ง สวัสดิการด้านสุขภาพ และตั๋วเครื่องบินเป็นการอำนวยความสะดวก

 

 

คุณสมบัติ:

เป็นนักวิจัยที่สนใจจะทำวิจัยในไต้หวัน

 

การสนับสนุน:

– ระยะเวลาของสัญญาอยู่ที่ 3 – 12 เดือน

– เงินช่วยเหลือรายเดือน แบ่งออกเป็น

*ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ร่วมวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย: NT$60,000 (ประมาณ 67,000 บาท)

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยวิจัย หรือผู้สมัครระดับปริญญาเอก: NT$50,000 (ประมาณ 56,000 บาท)

– ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ สำหรับเส้นทางบินตรงจากประเทศบ้านเกิดไปยังไต้หวัน

– ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครอบคลุม 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 1.1 ล้านบาท)

 

วิธีสมัคร:

กรอกใบสมัครและอัพโหลดเอกสารตามระบุผ่านทางออนไลน์

สมัครที่นี่

 

เอกสารที่จำเป็น:

– เรซูเม

– หัวข้อนำเสนอการวิจัย

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ หรือจดหมายรับรอง 1 ฉบับ

– จดหมายยินยอมจากผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสูงสุดของสถาบันผู้สมัคร 1 ฉบับ

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

2022 MOFA TAIWAN FELLOWSHIP

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...