2 ทุนรัฐบาลมณฑลเจียงซู : ทุนเต็มจำนวน และทุนสนับสนุน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2021

รัฐบาลมณฑลเจียงซู มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ จึงได้จัดตั้ง “ทุนการศึกษา JIANGSU GOVERNMENT SCHOLARSHIP” เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศจีน

ทุนนี้ แบ่งออกเป็นการสนับสนุน 2 ประเภท คือทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด และทุนสนับสนุนบางส่วนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น แต่ขาดกำลังทรัพย์ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักเรียน หรือนักวิชาการจากต่างประเทศที่มีผลการเรียนหรือผลงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในสถาบันระดับอุดมศึกษาของมณฑลเจียงซู

ซึ่งรวมถึงนักศึกษาหลักสูตรนอกปริญญา และนักเรียนแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงของ รัฐบาลมณฑลเจียงซูกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ / องค์กรพันธมิตร และสถาบันที่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกัน

 

การสนับสนุน:

ประเภททุนเต็มจำนวน

– ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเรียน ห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน และตำราพื้นฐาน

– สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดลองหรือฝึกงานนอกหลักสูตร

– ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าของใช้ส่วนตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ออกเอง

– สนับสนุนที่พักฟรีในมหาวิทยาลัย หรือค่าที่พัก 10,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 48,800 บาท)

– สนับสนุนค่าครองชีพ 1,500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 7,400 บาท)

* ผู้รับทุนการศึกษาที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 ของเดือนที่ลงทะเบียน (รวมวันที่ 15) จะได้รับค่าครองชีพเต็มจำนวนของเดือนนั้น

** ผู้รับที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ 15 ของเดือนที่ลงทะเบียนจะได้รับเพียงครึ่งหนึ่งของค่าครองชีพของเดือนนั้น

– โครงการประกันสุขภาพและการคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับนักศึกษาต่างชาติในขณะที่อยู่ในประเทศจีน
ขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายของแต่ละสถาบัน แต่ละสถาบันจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในระหว่างขั้นตอนการรับสมัคร

 

ประเภททุนบางส่วน

– นักศึกษาวิทยาลัย : 20,000 หยวนต่อเทอม (ประมาณ 97,600 บาท)

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา : 30,000 หยวนต่อเทอม (ประมาณ 146,000 บาท)

*ระยะเวลา : 1 ปีการศึกษา*

– นักศึกษาหลักสูตรนอกหลักสูตร / นักเรียนแลกเปลี่ยน : 2,000 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 9,700 บาท)

**ระยะเวลา 3 – 12 เดือน (ตามข้อตกลง)**

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

JIANGSU GOVERNMENT SCHOLARSHIP

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...