ทุนเต็มจำนวน University of Miami Stamps Scholarship 2021 เรียนต่อปริญญาตรี ที่ USA

University of Miami ร่วมกับ Stamps Scholarship มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจด้านงานวิจัย และมีผลการเรียน รวมถึงเป้าหมายในการศึกษาที่โดดเด่น สำหรับเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายที่คุณวางไว้สำหรับอนาคตของตัวเอง หลังได้รับทุน ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะได้รับคำแนะนำจากบุคลากรของ University of Miami เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

การสนับสนุน:

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียน ที่พัก ทั้งยังมีเงินสนับสนุนสำหรับการวิจัยและการประชุมอีก 12,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 375,000 บาท)

 

รายละเอียดทุน:

– หลักสูตร : ปริญญาตรี

– สถาบันที่เข้าเรียน : University of Miami

– ระยะเวลาของหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

 

หลักสูตรที่เปิดสอน:

– การบัญชี

– ธุรกิจศึกษา

– ศิลปะ

– ชีววิทยา

– วิทยาศาสตร์ทางทะเล

– วิทยาศาสตร์การกีฬา

– วิศวกรรมโยธา

– วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

– สุขภาพและการออกกำลังกาย

– วิศวกรรมทางทะเล

 

คุณสมบัติ:

– ไม่จำกัดสัญชาติ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

– เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา จดหมายแนะนำ เรียงความ กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยเข้าร่วม และความสำเร็จที่เคยได้รับ

 

เอกสารที่ต้องใช้:

– ผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

– จดหมายแนะนำ

– เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน

 

วิธีสมัคร:

กรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ที่นี่

– ส่งเอกสารทางออนไลน์ตามระบุ

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Miami Stamps Scholarship 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...