โครงการเยาวชน AFS รุ่น 61 มอบทุน KLYES สำหรับนักเรียนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม

โครงการเยาวชน AFS มีขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านการการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ โดยจะทำการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะเวลา 1 ปี

สำหรับโครงการรุ่น 61 (พ.ศ. 2565 – 2566) ทาง AFS ได้เปิดรับสมัครประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา “Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study – KLYES” ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับน้องๆ นักเรียนไทย ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ใครสนใจมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ

 

 

คุณสมบัติ:

– นักเรียนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม

– เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2548 – 1 สิงหาคม 2550

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.3 ม.4 ม.5 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564

– มีผลการเรียนเฉลี่ย รวมถึงผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

– เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีสมัคร:

ดูระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 กรกฎาคม 2564

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

AFS Intercultural Programs Thailand – เอเอฟเอส ประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...