ทุนเรียนภาษาอังกฤษฟรี 26 สัปดาห์ ที่ Southern Institute of Technology นิวซีแลนด์

Southern Institute of Technology มีทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษอย่าง ZeroFees English Scholarships ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างเต็มที่

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเฉพาะสำหรับนักศึกษาจากเอเชีย, อเมริกาใต้ และบางประเทศในยุโรป ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรหลักของสถาบัน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 26 สัปดาห์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ประกาศนียบัตร

– อนุปริญญา

– ปริญญาตรี

– สูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรหลัก เช่น ประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ และสมัครผ่านทางอีเมลที่ applications@sit.ac.nz

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sit.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...