ทุนสูงสุด 100% เรียนต่อปริญญาตรี & ปริญญาโท ที่ BI Norwegian Business School

ทุนการศึกษาจาก BI Norwegian Business School ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ประเทศนอร์เวย์ มอบให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่น

ซึ่งระดับปริญญาตรีคือ Bachelor International Scholarship และระดับปริญญาโทคือ Bi Presidential Scholarship รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

BACHELOR INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

– ทุนการศึกษาทั้งหมด NOK 125,000 (ราว 450,000 บาท) ระยะเวลา 3 ปี

 

BI PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ระยะเวลา 2 ปี

– ค่าครองชีพในแต่ละภาคการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Business Administration

– Bachelor of Business Analytics programme

 

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Master of Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษานอกประเทศนอร์เวย์

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ย A ในระดับของ ECTS หรือเทียบเท่าระดับท็อปในสากล

– ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ BI Norwegian Business School

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

– ระดับปริญญาโท ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ คลิก!

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...