ทุนปริญญาตรี + เบี้ยเลี้ยง 130,000 บาท/ปี ที่มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี & การออกแบบ สิงคโปร์

ทุนเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Singapore University of Technology and Design (SUTD) มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ แห่งเอเชียที่มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติมากมาย

หนึ่งในนั้นคือทุนการศึกษา The ASEAN Undergraduate Scholarships (AUS) ทุนระดับปริญญาตรีให้พลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยถาวรจากประเทศสมาชิก ASEAN ยกเว้นสิงคโปร์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุด 4 ปี

– ค่าครองชีพ 5,800 SGD (ราว 130,000 บาท) ต่อปี

– เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องทำงานในสิงคโปร์อย่างน้อย 3 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DESIGN (ASD)

DESIGN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DAI)

ENGINEERING PRODUCT DEVELOPMENT (EPD)

ENGINEERING SYSTEMS AND DESIGN (ESD)

INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY AND DESIGN (ISTD)

SPECIAL PROGRAMMES

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศสมาชิก ASEAN (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 ปี

– ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ SUTD

– เมื่อได้ทุนการศึกษาแล้วต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ได้อย่างน้อย 3.5 (เต็ม 5.0) ตั้งแต่เทอมที่ 2 เป็นต้นไป

– ต้องทำกิจกรรมให้กับทางมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาพาสปอร์ต

– สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– หลักฐานระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

วิธีการสมัคร:

– สามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้ขณะสมัครเข้าศึกษาต่อที่ SUTD

– สมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่นี่ และดูวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

19 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sutd.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...