ทุนจาก UNSW ให้นักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อปริญญาตรี & สูงกว่าปริญญาตรี ที่ออสเตรเลีย

University of New South Wales (UNSW) ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาและรางวัลมากมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

หนึ่งในนั้นคือทุน UNSW International Scholarships ประจำปี 2021 โดยมีทั้งทุนเต็มจำนวน และสนับสนุนการศึกษาบางส่วน รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 – 20,000 AUD (ราว 116,000 – 460,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

Business School

Art & Design

Engineering

Law School

Medicine

Built Environment

Arts & Social Sciences

Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– เริ่มเรียนเทอมแรกในปีการศึกษา 2/2021

– ได้รับข้อเสนอการรับเข้าเรียน และจะเริ่มเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

– มีทักษะความเป็นผู้นำ

– ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร

– มีความถนัด และความมุ่งมั่นในสาขาวิชาที่เลือกเรียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ที่ UNSW ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2021 (11:59 PM ตามเวลา AEST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unsw.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...