ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ ให้นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี เงินเดือนละ 13,800 บาท

ทุนค่าครองชีพจากรัฐบาลเกาหลีใต้ สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่เรียนต่อด้วยทุนของตนเอง (Self-financed international students) โดยเฉพาะ

Support Program for Self-financed Students เป็นโครงการสนับสนุนค่าครองชีพให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนต่อที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในสาขาวิชาใดก็ได้ในประเทศเกาหลีใต้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าครองชีพ มูลค่าสูงถึง 500,000 วอน (ราว 13,800 บาท) ต่อเดือน

สูงสุด 5,000,000 วอน (ราว 138,000 บาท) เป็นเวลา 10 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดก็ได้ ที่สถาบันการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมการให้ทุนการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

– สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ประเทศเกาหลีใต้

– มีทักษะความเป็นผู้นำ, ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีผลการเรียนที่โดดเด่น

– มีแรงจูงใจสูง มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ มีแบบแผน มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

– มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– State of purpose

– Curriculum Vitae

– ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมปลาย หรือผลการทดสอบ GSE

– ใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

– หลักฐานผลการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

– พิมพ์ใบสมัครทุนการศึกษา

– ส่งใบสมัครให้กับทางมหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinkorea

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...