เรียนภาษาอังกฤษผ่าน 16 คำกริยาลี (Phrasal Verb) สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ

สายงานธุรกิจ (Business) ต้องรู้ไว้เลยล่ะ! กับคำกริยาวลี หรือ Phrasal Verb ที่มักจะถูกใช้บ่อยๆ ในการติดต่อ เจรจา หรือแม้กระทั่งทำงานออฟฟิศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

เพื่อให้เข้าใจสารที่ต้องการจะสื่อให้มากที่สุด จึงต้องรู้ความหมายทั้ง 16 คำกริยาวลีเหล่านี้ไว้ให้ดี รับรองว่าได้นำไปใช้แน่นอน :)

 

 

#1 Branch out

ความหมาย: ขยายสาขา หรือแตกแขนงออกไป

ตัวอย่าง: “I’m leaving the company to branch out on my own.”

 

#2 Carry on

ความหมาย: ดำเนินการต่อ

ตัวอย่าง: “He moved to New York to carry on his work.”

 

 

#3 Close down

ความหมาย: หยุดปฏิบัติการ

ตัวอย่าง: “The firm has decided to close down its Chicago branch.”

 

#4 Look forward to

ความหมาย: ยินดีและตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ตัวอย่าง: “We look forward to hearing from you soon.”

 

 

#5 Note down

ความหมาย: เขียนบางอย่างลงไป

ตัวอย่าง: “Her answers were noted down on the chart.”

 

#6 Step down

ความหมาย: ลาออก หรือ ออกจากตำแหน่ง/งาน

ตัวอย่าง: “The chairman was forced to step down due to ill health.”

 

 

#7 Carry out

ความหมาย: ทำงานและทำให้สำเร็จ

ตัวอย่าง: “The building work was carried out by a local contractor.”

 

#8 Take off

ความหมาย: ประสบความสำเร็จหรือเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง: “Her business has really taken off.”

 

 

#9 Drop in

ความหมาย: แวะเข้าชมแบบสั้นๆ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

ตัวอย่าง: Drop in whenever you want—I’ll be at the office all day.”

 

#10 Fill out

ความหมาย: กรอกแบบฟอร์ม

ตัวอย่าง: “It took me several hours to fill out the application form.”

 

 

#11 Hold on

ความหมาย: รอ

ตัวอย่าง: “We’ll hold on another minute, then we’ll have to go.”

 

#12 Join in

ความหมาย: เข้าร่วม

ตัวอย่าง: “We would be eager to join in projects of that sort.”

 

 

#13 Lay off

ความหมาย: ไล่ออก

ตัวอย่าง: “We have no plans in the immediate future to lay off workers.”

 

#14 Put back

ความหมาย: ช้ากว่ากำหนด หรือเลื่อนออกไป

ตัวอย่าง: “The meeting has been put back to next week.”

 

 

#15 Sort out

ความหมาย: จัดระเบียบหรือแก้ไข

ตัวอย่าง: “We brought in a management consultant to sort out the mess.”

 

#16 Take over

ความหมาย: เข้าควบคุมหรือรับช่วงต่อ

ตัวอย่าง: “He understands the business and can take over when I’m away.”

 

 

อยากรู้ทักษะภาษาอังกฤษด้านไหนอีกก็แนะนำกันเข้ามาได้นะ! ยินดีจัดให้ทุกทักษะที่เป็นประโยชน์เลยล่ะ :D

 

ที่มา: 7esl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...