ทุน MEXT Scholarship ระดับสูงกว่า ป.ตรี ด้านวิศวฯ & วิทยาฯ ที่ KYUTECH ประเทศญี่ปุ่น

หากสนใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมได้รับทุนการศึกษาดีๆ อย่าง MEXT Scholarship ก็ต้องรีบสมัครแล้วล่ะ!! โดยเป็นทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ Kyushu Institute of Technology คณะ Computer Science and Systems Engineering ในโปรแกรม iART

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Robotics, AI, FA Robot, Autonomous, Data Mining และ Motion Planning หากนี่คือหลักสูตรที่รอคอย รีบสมัครได้เลย! :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ

ระดับปริญญาโท 144,000 JPY (ราว 42,000 บาท)

ระดับปริญญาเอก 145,000 JPY (ราว 42,200 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ที่ School of Computer Science and Systems Engineering ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

– Robotics

– AI

– FA Robot

– Autonomous

– Data Mining

– Motion Planning

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องเกิดหลังวันที่ 2 เมษายน 2529

– มีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.30

– ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทหรือ หลักสูตรปริญญาเอกในระดับบัณฑิตวิทยาลัยของ Kyushu Institute of Technology

– จบการศึกษาในหลักสูตรที่สามารถศึกษาต่อที่ School of Computer Science and System Engineering ได้

– มีความสามารถภาษาอังกฤษ สูงกว่าหรือเท่ากับ CEFR B2 หรือ

– มีความสามารถภาษาญี่ปุ่น สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับ JLPT N2

– มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจในการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (MEXT Form 1)

– สาขาวิชา และแผนการวิจัย เขียนลงในกระดาษ A4 (MEXT Form 2)

– ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ

– หลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา

– Recommendation Letter จากมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา

– เอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุถึงความสำเร็จระดับสูงของผู้สมัครในมหาวิทยาลัยล่าสุด

– บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และเอกสารของผู้สมัคร

– หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– รูปถ่ายขนาด 4.5cmx3.5cm ประมาณ 3-4 รูป

– วิดีโอสั้นๆ แนะนำตัวเองเกี่ยวกับ CV, ทักษะและประสบการณ์ และแผนการวิจัย (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 5 นาที)

– ไฟล์นำเสนอในพาวเวอร์พอยต์ (ส่งหลังจากผ่านการคัดเลือกรอบแรก)

– ใบรับรองแพทย์ (ส่งหลังจากผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมลถึง Professor HAYASHI Eiji (Professor) ได้ที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

18 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

kyutech

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...