ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ระดับ ป.ตรี-โท-เอก ที่ Coventry University สหราชอาณาจักร

ขณะนี้ทาง Coventry University แห่งสหราชอาณาจักร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติสมัครขอรับทุน International Academic Excellence Awards เพื่อศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ที่ Coventry University, Coventry University London, CU Coventry หรือ CU Scarborough ได้

นักศึกษาต่างชาติที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม จะได้รับทุนนี้! โดยจะถูกพิจารณาตั้งแต่ตอนสมัครเข้าศึกษาต่อ ไม่จำเป็นต้องสมัครขอรับทุนแยก รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา £1,500 (ราว 60,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ตรวจสอบได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– มีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

– ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเริ่มเรียนในภาคการศึกษาเดือนมกราคม 2021

– ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2020 เวลา 17.00 น. (GMT)

 

วิธีการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2020 เวลา 17.00 น. (GMT)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

coventry

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...