เก่งภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว! กับ 10 วิธี ใช้ ‘Only’ ในประโยคอย่างไรให้ถูกต้อง

หากใครกำลังเรียนภาษาและเกิดความสงสัยกับการใช้ ‘Only’ คำศัพท์ยอดฮิตในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในประโยคที่หลากหลายได้

เชื่อหรือไม่ว่าคำว่า ‘Only’ เพียงคำเดียว สามารถเป็นได้ทั้ง คำวิเศษณ์ (adverb), คำคุณศัพท์ (adjective) และคำสันธาน (conjunction) ซึ่งแต่ละแบบก็มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน แบ่งกฎการใช้ได้เป็น 10 ข้อ ดังนี้

 

 

#1 ใช้ Only เพื่อแสดงให้เห็นว่าประโยค หรือวลีนั้นไม่มีผลต่อสิ่งใดหรือบุคคลใดเลย ยกเว้นบุคคล, สิ่งของ, การกระทำ, สถานที่ ฯลฯ ที่กำลังถูกกล่าวถึง เช่น

– She wouldn’t say where she was going – she only said she’d be back as soon as she could.

– The flowers grow wild only on the island of Maui.

– Everyone promised they would come, but in the end only Ted and Jack showed up.

– I only design the dresses, I don’t actually make them.

Only in this house do I feel safe and secure.

– Nowadays she performs only on very special occasions.

– They were being nice to Charlie only because they didn’t want to hurt his feelings.

 

 

#2 ใช้ Only เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่สิ่งอื่นใด หรือบุคคลใดที่เหมือนกันกับสิ่งที่กำลังถูกกล่าวถึง (สิ่งนั้นมีเพียงสิ่งเดียว) เช่น

– David’s the only one of us who has a computer.

– This is the only letter my father ever wrote to me.

– My only reason for coming here was to see you.

– Johnson was born in Aberdeen in 1942, the only son in a family of six children.

– The only people who understand the problem are the scientists.

– The only thing we can do is wait and see.

 

#3 ใช้ Only สำหรับเน้นย้ำว่าจำนวน, ตัวเลข, ขนาด, อายุ หรือเปอร์เซ็นต์ ฯลฯ ที่กล่าวถึงนั้นมีจำนวนน้อย หรือน้อยกว่าที่คาดไว้ เช่น

– The police station was only 150 metres away.

– The company was established in Lanarkshire only eight months ago.

– She was only 18, but she was as smart as someone twice her age.

– The mobile phone market makes up only a small part of Scottish Telecom’s business.

– The two men spoke with each other only briefly.

 

 

#4 ใช้ Only เพื่อเน้นย้ำว่าบางสิ่งจำเป็นต้องเกิดขึ้น ก่อนที่สิ่งอื่นจะเกิดขึ้น เช่น

– You pay the agent only if you sell the house.

– A further statement will be issued only when the investigation has been concluded.

 

#5 ใช้ Only สำหรับอธิบายว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด เช่น

– Don’t get upset – I was only joking.

– We are only trying to help.

– ‘What was that noise?’ ‘Don’t worry – it’s only the wind.’

 

 

#6 ใช้ Only เพื่อแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกพูดถึงไปแล้ว ซึ่งทำให้สิ่งนั้นถูกน้อยลงหรือเป็นความจริงน้อยลง เช่น

– Fiction is like real life, only better.

– Her car is like mine, only it has four doors.

#7 ใช้ Only เพื่อสื่อถึงเวลา, วัน, หรือสัปดาห์ ที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น

– I met him for the first time only last week.

– It is only now that the technology exists to transmit high quality images.

– I picked some roses and only then did I notice that my mother’s favourite vase was missing.

Only when the government stops interfering will we see any improvement in our schools.

 

 

#8 ใช้ Only เมื่อกำลังจะพูดถึงปัญหาหรือเหตุผลว่าทำไมบางสิ่งบางอย่างถึงยังทำไม่ได้ เช่น

– I would offer to baby-sit, only I’m going out myself.

– I’d really like to come to the party. The only thing is, my sister is coming to town that day.

 

#9 ใช้ Only เพื่อบอกว่าผลลัพธ์ หรือผลของบางสิ่งนั้นไม่ดี, ไม่เป็นที่ต้องการ หรือไม่มีคุณสมบัติเชิงบวก เช่น

– His failure to respond to the criticism only made matters worse.

– I never complain – it only causes more trouble.

 

#10 ใช้ Only เพื่อแสดงว่าบางสิ่งหรือบางคนคือสิ่งที่ดีที่สุด เช่น

– You should get a motorbike. Believe me, it’s the only way to travel.

– In my opinion, Bond is the only man for the job.

 

 

รู้แบบนี้แล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยล่ะ! เพื่อป้องกันการสื่อสารเนื้อหาที่ผิดพลาด เชื่อว่าหากหมั่นฝึกฝนเป็นประจำ การใช้ ‘Only’ ให้ถูกต้องจะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด สู้ๆ นะ :)

 

ที่มา: macmillandictionary

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...