ทุน ป.ตรี & ป.โท สูงสุด 440,000 บาท ที่ Daemen College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษาจาก Daemen College กับทุน International Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อที่ Amherst, NY สหรัฐอเมริกา

Daemen College เป็นวิทยาลัยศิลปศาสตร์ของเอกชน ที่นอกจากจะเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับศิลปศาสตร์แล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจ, การดูแลสุขภาพ และการศึกษา โดยทุนการศึกษานั้นมีตั้งแต่ $9,500 – $12,500 (ราว 290,000 – 380,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา $9,500 – $12,500 (ราว 290,000 – 380,000 บาท) ต่อปีการศึกษา และค่าที่พัก $2,000 (ราว 60,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาต่อที่ Daemon College สามารถสมัครขอรับทุนได้

– ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป

– ระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.0 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ระดับปริญญาตรี

– ใบรับรองผลการเรียน

– เรียงความ

– Recommendation letter

– คะแนน TOEFL หรือ IELTS

 

ระดับปริญญาโท

– เรียงความ

– Letter of recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– ใบรับรองผลการเรียน

– คะแนน TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะถูกพิจารณารับทุนโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครเข้าศึกษาต่อที่ Daemen College โดยตัดสินจากทักษะความเป็นผู้นำ, ทักษะทางวิชาการ และคะแนน TOEFL หรือ IELTS สามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

2 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

daemen

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...