ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 240,000 บาท ที่ University of Saskatchewan

University of Saskatchewan International Excellence Awards ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดากว่า 4 ทุน ทุนละ $10,000 CDN (ราว 240,000 บาท) ที่ University of Saskatchewan

โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน เปิดรับสมัครถึง 15 กุมภาพันธ์ 2021 เลยล่ะ เตรียมตัวให้ดีแล้วสมัครได้เลย!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนจำนวน 4 ทุน ทุนละ $10,000 CDN (ราว 240,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลาที่ University of Saskatchewan ประจำปีการศึกษา 2021

– มีความสำเร็จทางวิชาการที่โดดเด่นในโรงเรียนมัธยมหรือมีหลักฐานรับรองทางวิชาการอื่นๆ

– มีความสามารถในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง เต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ควบคุมความประพฤติของนักศึกษาที่ University of Saskatchewan

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองผลการเรียน

– หลักฐานระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ University of Saskatchewan

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

$90 CDN (ราว 2,000 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.usask

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...